Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody nazywamy twory przyrody ożywionej lub nieożywionej o dużej wartości przyrodniczej, kulturowej, krajobrazowej, historycznej. Mogą to być np. drzewa, imponujących rozmiarów, źródła, wodospady, głazy, jaskinie itp. Termin ten wprowadził po raz pierwszy na przełomie XVIII i XIX wieku, niemiecki przyrodnik, geograf i podróżnik - Aleksander von Humboldt. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy w całej Polsce już prawie 11 tys. pomników, z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

pomnikach przyrody mówi Ustawa o ochronie przyrody z 2004 r. ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.). O uznaniu danego obiektu przyrodniczego za pomnik przyrody decyduje rada gminy.
 
Na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska występują 32 pomniki przyrody, w tym 27 pomników przyrody ożywionej oraz 5 nieożywionej.
Jest to 11 dębów szypułkowych w leśnictwach: Gola, Sabinówka, Strzeszków, Stare Strącze, Przydroże; 2 lipy drobnolistne w leśnictwach: Świętobór, Sabinówka; 3 jesiony wyniosłe w leśnictwach: Świętobór, Sabinówka, Tarnów; żywotnik olbrzymi w leśnictwie Tarnów; 3 buki zwyczajne w leśnictwach: Tarnów, Dąbrówno; 1 sosna pospolita w leśnictwaie Polanica; kasztanowiec zwyczajny w leśnictwie Tarnów; 2 jałowce pospolite w leśnictwie Wilcze. Dodatkowo w leśnictwie Tarnów znajduje się zrośnięte trzy drzewa (dwa buki zwyczajne oraz sosna pospolita. Pomniki nieożywione znajdują się w leśnictwach: Stare Strącze, Przydroże, Polanica.