Location

The Forest District Sława Śląska is located within the area of three provinces: Lower Silesia (Głogów District, Kotla Commune), Lubuskie Province ( Nowa Sól District, Kolsko Commune, Nowa Sól Commune, Siedlisko Commune; Zielona Góra District, Bojadła Commune, Kargowa Commune; Wschowa District, Sława Commune and city Sława), Wielkopolska Province (Wolsztyn District, Wolsztyn Commune).

History

Going back to the past of the lands' history, which belongs to the Forest District Sława Śląska, we can encounter information dated from the XIII century. In those days, lands were divided into castellanies, within the framework of which, among others, there was conducted the forest management. The historians mention facts connected with numerous hunting having taken place in that time and the meetings of magnates in the area of Bory Tarnowskie (Tarnów Forests), which in greater extend constitute some part of the current forests of the Forest District.

Forest district arrangement

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega ono Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, prowadzącej nadzór i koordynującej działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projects and funds

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych uruchomiony został tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający zgłaszanie podejrzeń wystąpienia nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Cooperation

Sława Śląska Forest District co-operates with Landratsamt Bautzen Kreisforstamt (County Forest Office) from Saxony (Germany). The headquarter of the project partner Landsratsamt Bautzen Kreisforstamt is located in Kamenz. Further information can be found here.