Asset Publisher Asset Publisher

Zakaz wstępu do lasu w związku z ASF

Wirus ASF

 

W dalszym ciągu na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska, na podstawie aktów prawnych wydanych przez właściwych miejscowo Wojewodów i Powiatowych Lekarzy Weterynarii, obowiązuje zakaz wstępu do lasu.

Przyczyną wydania zakazu jest stwierdzenie przypadków wystąpienia na naszym terenie wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików.

 

W myśl ww. aktów prawnych, na terenie województwa lubuskiego wejść do lasu można tylko po otrzymaniu zgody od Powiatowego Lekarza Weterynarii. Natomiast na części Nadleśnictwa znajdującej się w Wielkopolsce po otrzymaniu zgody Nadleśniczego i spełnieniu określonych w zgodzie warunków dotyczących bioasekuracji.

 

Leśnicy, po uzgodnieniach z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii, mogą wykonywać prace leśne takie jak: porządkowanie lasu, pozyskanie, zrywka i wywóz drewna oraz inne prace z zakresu hodowli lasu, ochrony lasu i ochrony przyrody. Czynności wykonywane są z zachowaniem zasad bioasekuracji zaakceptowanych przez Inspekcję Weterynaryjną. Oznacza to, że wszystkie osoby przebywające w lesie, przed opuszczeniem terenu skażonego lub przed wyjazdem na utwardzoną drogę publiczną w strefie skażonej, muszą zostać zdezynfekowane. Zabiegowi temu poddaje się przedmioty mające styczność z glebą leśną, takie jak obuwie, opony oraz podwozie samochodów.

 

Na obszarach leśnych, prowadzone są stałe przeszukiwania padłych dzików i ich części. Przy współpracy z lekarzami weterynarii i myśliwymi z miejscowych Kół Łowieckich leśnicy wspierają stałe poszukiwania oraz wykonują czynności częściowo ograniczające migrację zwierzyny, takie jak codzienna kontrola grodzeń powstałych w dużej części nadleśnictwa. Do akcji poszukiwań włączyły się także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i wojska. Działania profilaktyczne, mające na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa ASF, będą trwały do odwołania.

 

Przypomnijmy, że wirus ASF nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Świnie domowe i dziki to główne źródło zagrożenia. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby, ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad bioasekuracji, gdyż wirus ASF zagraża utrzymaniu populacji wspomnianych zwierząt.

 

W przypadku znalezienia martwego dzika lub zauważenia nietypowych zachowań wśród zwierząt w gospodarstwie trzody chlewnej, należy niezwłocznie zgłosić sprawę dzwoniąc na nr 112 (lub 997). Ponadto warto skontaktować się z właściwymi miejscowo lekarzem weterynarii.

 

Bieżące informacje, w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików wraz z mapami obszarów skażonych, są aktualizowane na stronie

Dziennika Urzędowego Województwa Lubuskiego, oraz Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego.