Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie postępowania w trybie „zasada konkurencyjności”

Nadleśnictwo Sława Śląska informuje o ogłoszeniu postępowania w trybie „zasada konkurencyjności” na  „Kompleksową obsługę zamówień publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pod nazwą „Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska” w związku z realizowanym przez Nadleśnictwo Sława Śląska projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności zgodnie z umową nr: .POIS.02.04.00-00-0120/16-00  z dnia 31.07.2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu stanowiącym załącznik oraz na stronie internetowej Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie pod linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079823