Lista aktualności Lista aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty

Szanowni Państwo, w związku z realizowanym przez Nadleśnictwo Sława Śląska projektem nr POIS.02.04.00-00-0120/16, pod nazwą „Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na dostawie pułapek żywołownych do odłowu zwierząt oraz ograniczanie populacji norki amerykańskiej.

Zamówienie składa się z dwóch części – zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych odpowiednio na :

Część 1 – dostawa 50 szt. pułapek żywołownych do odłowu zwierząt

Część 2 – ograniczanie populacji norki amerykańskiej.

Ofertę należy złożyć w  formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2018 r., do godz.15:00.

Szczegółowy opis zamówienia oraz wzór formularza ofertowego i umów w załącznikach poniżej artykułu.