Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Sława Śląska

Nadleśnictwo Sława Śląska informuje, że w dniu 22.09.2017 roku w siedzibie Nadleśnictwa Sława Śląska, ul. Niewidziajły 1A w Sławie, odbył się  drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o powierzchni łącznej 0,1004 ha, położonej w miejscowości Krążkowo, gmina Sława na działce oznaczonej wg danych w  ewidencji gruntów i budynków nr 3292/3, stanowiąca wg ewidencji gruntów użytek PsV – pastwiska trwałe. Dla działki Sąd Rejonowy we Wschowie prowadzi KW nr ZG1W/00013904/3.
Nikt nie wziął udziału w przetargu.
Cena wywoławcza nieruchomości: 9 400,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100).